Velkommen: Første dag på udgravningen!

Her er vi!

Skurvognsudsigt over Felt 1 på toppen af bakken.
På uddannelsesudgravningen 2017 for arkæologistuderende med periodestudie i historisk arkæologi på AU er turen gået til Borg Brink. Udgravningen skal foregå i tidsrummet 22/5 til 9/6 2017. Lederteamet består af lektor på AU Rainer Atzbach og museuminspektør Tenna R. Kristensen fra Museum Sønderjylland samt professor Ulrich Müller fra Christian-Albrechts Universität Kiel, da der under udgravningen forgår et samarbejde mellem de to universiteter.Samarbejde på kryds og tværs om udlægningen af det nye Felt 1.

Der er 5 studerende fra Kiel og vi er 17 andetsemestersstuderende fra Aarhus. Dagen i dag har bestået i bl.a. at hejse telt, starte gravemaskinen og oprette blog.Anna B. og Helle lokaliserer det tidligere udgravningsfelt fra rapporter og beretninger.

Vi glæder os til de næste uger og håber, at vi får stort udbytte af denne udgravning der forhåbentligt vil medfører større indsigt og viden om bispens Borg Brink.


Glade hilsner fra Borg Brink-teamet!
Kommentarer