Dag 6 og 7: Mojn å æ dansegulv!


English below!

For de syv tilbageværende i Skærbæk stod lørdag på en tur rundt i det sønderjyske. Første stop var Skt. Clements kirke på Rømø. Kirken er kendt for sine store træskibe, som alle er donationer fra velhavende sømænd bosat på Rømø i 1700-tallet. Kirkegården indeholder desuden Mærsk Mc-Kinney Møllers tiptipoldefars gravsten, som viser tiptipoldefaderen med sine seks koner og 21 børn. Næste stop på Rømø var Kommandørgården, ligeledes et levn fra øens velhavende dage. Kommandørgården er et hvalfangerhjem fra 1700-tallet, der i dag ligger under Nationalmuseet. Indboet var overmåde præget af hollandsk mode og haven var idyllisk. I den tilhørende lade var udstillet et skelet af en kaskelothval.
Skib fra Skt. Clements kirke på Rømø

Billede inde fra Kommandørgården, hvor man kan se et udsnit af de hollandske fliser.

Kommandørgården set udefra

 

Inden turen gik tilbage til fastlandet havde vi et stop på stranden for at dyppe tæerne i det kølige vand. Vi var ikke de eneste som havde fået den strålende ide at skulle forbi stranden med de 26 grader dagen bød på. Der var mennesker alle vegne og næsten ligeså mange drager i luften: både udformet som blæksprutter og mariehøns!

AU bilen på stranden på Rømø
Omkring frokost begav vi os mod Tønder i AU-bilen. Undervejs så vi mange skiltninger til friske, danske jordbær. I Tønder ledte vi efter nogle bøger og slog os derefter ned på en fortovscafé. Vi gjorde også et svalende besøg i Tønders smukke Kristkirke inden vi tøffede videre ud ad landevejen mod Løgumkloster.
Frokost I Tønder

Løgumkloster er et cistercienserkloster med forbillede i klostret fra Clairvaux. Det er tydeligt eksempel på et byggeri, der i opførelsesfasen strækker sig over flere stilperioder: romansk og gotisk. Det ses mest udtalt i korets romanske vinduer modsat vestendens høje, smalle gotiske. Klostret er i dag nedlagt, men i bygningerne findes i dag et refugie og en præstehøjskole. Efter vores besøg i klostret, slog vi os ned i skyggen udenfor og fulgte med i et ringridningsevent på den nærliggende mark
Løgumkloster kirke


Johannes der poserer

Udsigten til ringridning

Dagens sidste kulturelle indslag var et stop ved Trøjborg Slotsruin. I middelalderen opførtes en borg på en kunstigt anlagt holm med mindst én voldgrav, men i renæssancen nedrev Peter Rantzau borgen og byggede i dens sted et renæssanceslot, af hvilken i dag fundamentet og en hel væg står endnu.
Trøjborg slotsruin
Vi rundede aftenen af med koldskål og de der friske jordbær, vi havde spottet undervejs på vores dagstur.  
Søndagen gik i et noget langsommere tempo med tur i svømmehallen og tøjvask på møntvaskeriet. Så nu er vi klar til en uge mere på udgravningen.

Til tørre!
Hænger til tørre!
 
”Mojn å æ dansegulv” (read: dialectical phrase from Southern Jutland meaning – See you on the dancefloor)

For the 7 remaining in Skærbæk, Saturday was spent on a trip around Southern Jutland. First stop was Skt. Clements Kirke (read: Saint Clements Church) on Rømø. The church is known for its big wooden ships hanging from the ceiling, all donations from the wealthy sailors living on the island in the 18th century. Furthermore, in the cemetery, one can find the tombstone of the great-great-great-grandfather of Mærsk Mc-Kinney Møller, displaying his no less than 6 wives and 21 children. Next stop on Rømø was the Kommandørgården (read: the commander house/captain house), also a relic from the islands prosperous days. The house is a whaler home from the 18th century which today is run by the National Museum. The furniture and items were severely influenced by Dutch style at the time, and the garden was idyllic. In the connected barn the skeleton of a sperm whale was exhibited.
Before driving back to the mainland, a short stop was made at the beach, to have a feel at the cool water. We were not the only ones who had had the brilliant idea of a trip to the beach, now that the day reached 26 degrees Celsius. People were everywhere, and almost as many kits, both in the form of squids and ladybugs, had found their way to the sky.
Around lunch time, we set sail for Tønder in our AU car (read: Aarhus University car). Along the way we saw many signs advertising for fresh, Danish strawberries. In Tønder a little book shopping took place, before we settled at a café enjoying our food outside. We also made a cooling visit to the beautiful Kristkirke (read: Christ church) in Tønder, before jumping into the car and heading for Løgumkloster (read: Løgum Monastery).
Løgumkloster is a Cistercienser (read: White munks) convent, made in the image of the monastery in Clairvaux. It is a clear example of a building, which during its construction changed style: roman and gothic. This mix is most visible in the choir’s roman windows vs. the west ends high and narrow gothic windows. The abbey is inactive today, in terms of its originally intended function, but one can find a refuge and a clerical folk high school in the adjoining buildings. Post our exploration here, we rested in the shadow of some trees outside, while watching a tilting event on the field nearby.
The last cultural segment of the day was a stop at the Trøjborg Slotsruin (read: Trøjborg castle ruin). In the medieval times a fortress was built on an artificial island with at least one moat, but in the Renaissance it was torn down by Peter Rantzau, who instead built a castle of which the foundation and an entire wall still stands.
The day ended with koldskål (read: buttermilk dessert) and those fresh strawberries we constantly saw on the roadside.
Sunday was spent slightly less active with a trip to the local pool and doing laundry. And so, we are ready for another week of excavating.
Kommentarer