Dag 17 + 18: Vi fandt vores borg!

Det er onsdag og vejrudsigten siger regn hele dagen, så vi er blevet i Oldtidsparken, hvor vi skal vaske og registrere fund samt tage os af andet administrativt arbejde, som f.eks. at få styr på kontekstbeskrivelser, tegninger og fotolisten. Vi startede dagen med et morgenmøde hvor vi forsøgte at finde hoved og hale i vores forskningsspørgsmål og til hvilken grad vi har besvaret dem under udgravningen. Hovedspørgsmålet for denne udgravning har været, om borgen overhovedet har været en borg. Vi snakkede om borgspørgsmålet allerede i blogindlægget for dag 2: at der har været tolkninger af voldstedet som blot en større herregård, men der er gjort mange opdagelser undervejs i udgravningen der modbeviser dette og i stedet taler for stedets status som borg. Heriblandt tælles den store voldgrav, der omgiver voldstedet, det mulige kapel vi kender fra nogle middelalderlige formstensfund og borgens fundamenters dybde – den overordnede struktur på byggeriet er middelalderlig og for stor til at være en renæssanceherregård. Andre vigtige spørgsmål gjaldt bl.a. dateringen af borgen. Den første skriftlige omtale er fra 1379, men det er meget muligt at borgen har været grundlagt meget tidligere. Dateringen af borgen ville vi have kunnet komme nærmere, havde vi gjort f.eks. et møntfund. Datering er også mulig på baggrund af vores keramikfund, men ingen af disse går længere tilbage end senmiddelalderen. Dette skyldes dog nærmere at vi havde begrænset tid til at grave ned i historien end at der ikke var ældre fund tilstede. Nogle nye spørgsmål, der kom til mens vi forsøgte at finde svar på de første, var blandt andet til omfanget af voldgraven samt nogle kontekstspecifikke spørgsmål, som f.eks. hvorfor borgens nedrivning i 1562 ikke var synlig som et lag i voldgraven. Det har været spændende at diskutere arbejdshypoteser både på udgravningen og over aftensmaden, aftenkaffen eller isspisningen i weekenderne. På den måde har vi haft udgravningen med os, selv når vi har holdt fri. Men altså kun fordi vi var optagede af arbejdet og følte os personligt investerede i hvert vores felt! Netop dette engagement var også, hvad der fik en modig gruppe bestående af Alan, Frederik, Svante, Mikkel, Henning, Cris og Jacob til at melde sig til at udgrave i voldgraven i den vandrette regn. Imens sad et registreringshold i en skurvogn, der vuggede med vinden og regnen. Engang imellem kom en af de brave udgravere dryppende ind med et nyt fund, men omkring kl. 14 måtte de af sikkerheds- og sigtbarhedshensyn lukke ned og tage tilbage til Oldtidsparken, hvor de assisterede med fundrengøringen. ”Rengøring” er en glorificering af støvgenererende afbørstning af jord med en tandbørste.

Der børstes i opholdsrummet!

Torsdag var den sidste rigtige arbejdsdag på udgravningen. Her manglede vi stadig at komme til bunds i et par kontekster, samt færdigøre forskellige målinger og tegninger, som for nogle måtte foregå i ly af flytbare presenningstelte, hvor der var lidt læ for vind og regn. Selvom vejret stadig ikke helt var med os, lykkedes det alligevel at gøre en del fund af blandt andet knogler og keramik- og glasfragmenter. Torsdag var også dagen, hvor bunden af voldgraven endelig blev nået, hele 2,3 meter nede!
Frederikke og Sarah registrerer en spandfuld fund i skurvognen.

Selvom vi alle var trætte, og syntes at vejret var træls, lyste alle dog op, da Charlottes mor og mormor kom med kagemand i anledning af Charlottes fødselsdag. Udgravningen blev herefter afsluttet med fødselsdagshygge, god mad og øl, inden oprydning og hjemtur til henholdsvis Aarhus og Kiel i morgen.



Kommentarer