Dag 16: "Find resten af kapellet!"


I dag regnede både Rainer og DMI virkelig med, at det ville regne! Lidt i fire faldt de første dråber da også tungt, imens vi var ved at lægge presenninger på. En halv time senere styrtede det ned. Det er jo problematisk for udgravningens fremskridt – både idet regnen kan ødelægge vores kontekster, og idet vi ikke kan arbejde uoverdækket. Der har dog været tale om at lave et presenningtelt over nogle få af de vigtigste kontekster, men som regnen falder lige nu, ville det godt nok være risikabelt. Victoria, Henning, Jacob og Nicolai udgraver alle voldgraven for tiden, og hullet har nu dimensionerne 2m x 3m x 80 cm i dybden. Hvis presenningen nu ikke dækker i løbet af natten og regnen vedbliver at falde, ender vi nok med at have gravet en parallel voldgrav til den første.

Voldgraven set mod nord. Johannes og Victoria graver lystigt.
Teglmursfundamentet i midten af Felt 1 fritlagdes i går og blev tegnet og nivelleret. I dag fik pigerne, der havde arbejdet med den midterste del i en uge, endelig lov at komme af med nogle tegl-frustrationer: med vikingehakker i hænderne fjernede de, de øverste 20 centimeter for at komme til bunds i fundamentet.

Endelig grønt lys for at fjerne det øverste af skalmuren!

Af fund er der blevet gjort mange af vinduesglas i voldgraven samt noget senmiddelalderlig keramik. Derudover har vi gjort et fund af en formsten – en halvcirkelformet teglstenstype, som har været benyttet ved kirke- og kapelbyggeri, muligvis i forbindelse med søjler, og mest sandsynligt dateres til middelalderen.

Nu er vi i udgravningens sidste fase: vi har indskrænket os til en 4-5 kontekster vi nu udgraver, for at nå længst med de mest interessante spørgsmål, inden vi forlader Borg Brink fredag. Det drejer sig om voldgraven, de to dybe profiler (den ene på jagt efter murfundamentets begyndelse, den anden efter mere voldgrav), skalmursfundamentet og ildstedet med dets tilhørende kontekster. Voldgraven udgraves for at kortlægge dens forløb samt kulturlag med middelaldergenstande (forhåbentlig!), skalmuren udgraves for at finde ud af, om og hvad der ligger under samt hvor dybt den går. Ildstedet skulle gerne ligge i en huskontekst, og der har også vist sig spor efter mulige vægge lige omkring det.

Profil 103 (set mod syd).

Vi har i dag haft Christoph Rinne på besøg også fra CAU-Kiel. Christoph var også forbi i vinteren for at udføre geomagnetiske målinger på stedet, resultatet af hvilke bl.a. afslørede voldgravens beliggenhed. I dag lavede han nye geomagnetiske opmålinger over området sydøst for felterne, samt fotograferede udgravningen med et kamera påhæftet en drage (der fløj fantastisk i de 12 m/s vind!). 
Charlotte og Alina hjælper Christoph Rinne med at lave en geomagnetisk undersøgelse af området sydøst for felterne.


Kommentarer