Dag 1: Udgravningen påbegyndes. Wuhu!


English below!


På første dag var vejret solrigt, varmt og kun med meget lidt vind. Vi fik opsat telt, container og Felt 1 blev åbnet.Felt 1 udgraves.Feltskrabningen begynder i det S/Ø hjørne. I baggrunden arbejdes med totalstationen, hvor der blev opmålt og tegnet et grid.I den første fladeafgravning blev der fundet keramik, dyreknogler, benpiber, teglsten i massevis – og spidsen af en armbrøstbolt.Alan gjorde udgravningens første fund: en svinekæbe.Seks på stribe. Muldjorden gennemrodes for løsfund: ben, tænder, keramik.Alt var i starten en smule kaotisk, hvilket vi fik at vide kun var ganske normalt, men fik som fundene beviser også tid til lidt udgravning, hvilket vi forhåbentligt får endnu mere lejlighed til de næste uger.

Dagen blev rundet af med spaghetti og kødsovs samt et aftenmøde.

Vi skal nu sove os friske og frejdige til dag 2!On our first day of excavating the weather was sunny, hot, and only with a slight wind. We raised our tent, container, and Field 1 was opened. Measurements were made and the grids were drawn. During the first stages of digging ceramics, animal bones, pipes from bones, A LOT of tiles, and the tip of a crossbow bolt were discovered.

At first, everything was slightly chaotic which we were informed was very normal. But, as the finds suggest, we did manage to find time to do a bit of digging. Hopefully we will have even more time for it in the coming weeks.

The day ended with a bowl of spaghetti and meat-sauce, as well as an evening-meeting.

Now we will hit the sack to become fresh and rested for day 2.

Kommentarer