Dag 3: ”To draw or not to draw”


English below!


Hej Bloggen

Onsdag har budt på lidt forskelligt. Den afrensning som blev påbegyndt i går, blev i dag de fleste steder afsluttet. Herefter skulle man have det rigtige billede af sit tildelte felt i kassen. Felterne er inddelt fra A mod D gående fra vest mod øst og I til III fra syd mod nord, da det var den vej romerne kom. Hvert felt skulle fotograferes to gange. Inden man kan tage sit billede er det vigtigt at klargøre sin flade. Dette gøres ved at ligge målestokspinde ud som størrelsesmåler og fugte overfladen, sådan at de enkelte kontekster står mere tydeligt frem. Det første billede af feltet tages med en tavle, hvorpå informationer om feltet står, således at man kan genfinde det i billedmaterialet.
Fladefotografi af felt BI. Yderst til venstre ses Romy igang med at fugte fladen.

Efter at fotoet er på plads skal der laves en tegning over planen.  Disse tegninger bliver lavet i et forhold på 1:20. En alternativ metode til at tegne flade er ved brug af en pantograf. Dette er en maskine som kan hjælpe arkæologer med automatisk at tegne en flade i målestoksforhold 1:20. Pantografen arbejder udfra nogle koordinater, man giver den, og resultatet er en grim tegning, men med korrekte størrelsesforhold. Derfor kræver brugen af pantografen at man slutteligt rentegner resultatet.
Alina er ved at optegne fladen vha, pantografen.

Selv om at der findes mange måder at tegne på og der er hjælpemidler som kan hjælpe én, er det ikke altid lige nemt og derfor ikke alles favoritopgave at lave fladetegninger. Nu glæder vi os bare til at komme længere ned i lagene og se hvad jorden gemmer.
Hey blog :)


Wednesday has brought with it different aspects. The cleansing (begun yesterday) was finished in most of the grids. Hereafter, a picture had to be taken of each grid for documentation. The grids are divided and named from, A-D west to east, and I-III from south to north, since that was the way the Romans came. Thus, a grid could be named CII. Before the pictures were taken, the grids had to be prepared by placing surveyor sticks in the bottom and to the left, as a way of measuring the size. The layer also had to be sprayed with a little water, in order for the different contexts to be clearly visible. Firstly a picture is taken with a board, specifying the information of the grid (such as the name) thereby, making it easier to locate the picture and the grid in the documentation.


After the photo comes the drawing of the grid. The drawings were made on a 1:20 scale. An alternate method to drawing manually is the pantograph. A pantograph is a machine which automatically draws the grid, and thus, is a great help to archaeologists. It makes use of the coordinates entered into the system. The result is a not so beautiful drawing, however, it is very accurate with aspect ratios. This means, one has to make a final drawing of the result.


Even though, many ways of drawing and types of equipment exist to aid the user, it is still not an easy task, and therefore not necessarily everyone’s favorite job.


Now we merely look forward to dig deeper and see what the earth has hidden.
 

Kommentarer