Dag 12: Drømmen om en kat


Fredag fik vi afsluttet afrensningen af resten af muren i felt BII, dette betyder at vi snart er klar til at grave ned under muren, for at se hvad der gemmer sig der. Da der er fundet spor, som tyder på en dør i muren, håber vi at finde et bygningsoffer, som f.eks. en kat eller noget ædelt metal, som var meget normalt at ofre og grave ned under døråbningen som et overtroisk ritual i denne periode . 
Murforløbet i B II set fra øst, delvist udgravet.

Close-up af murforløbets teglstensbrokker.

I den sidste uge af vores udgravning håber vi meget på at gøre et godt metalfund, enten af ædelt metal eller mønter. Vi håber også at få et bedre overblik over hvordan de mure vi har fritlagt hænger sammen og få identificeret hvor voldgraven ligger henne.

Dronefoto af vores udgravning set mod nord.

I weekenden er vi fire fra Aarhus og tre fra Kiel. Så den står på afslapning og en lille smule sightseeing i området. Imens er de andre taget hjem for bl.a. at se teaterforestillingen Røde Orm på Moesgaard Museum, sejle med  vikingeskibet Havhingsten og sove i egne senge. Så vi alle er klar til åbent hus på mandag!

Kommentarer